0
REDUCERI

Termeni si conditii

Folosirea site-ului implica acceptarea termenilor si conditiilor prezentate mai jos. Pentru utilizarea site-ului in cele mai bune conditii, se recomanda citirea cu atentie a acestor termeni si conditii. Ne asumam dreptul de a face oricand modificari acestor termeni si de a prezenta aici toate modificarile facute, fara o notificare prealabila.

Prin crearea unui cont pe plafarsakura.ro sunteti de acord si acceptati ca putem sterge sau adauga orice informatie pe site, fara o notificare prealabila. Prin acceptarea termenilor si conditiilor de creare cont nou, sunteti de acord sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra. In situatia in care consideram ca aceste aspecte nu sunt respectate ne rezervam dreptul sa va blocam accesul la acest site, fara o notificare prealabila.

Plafar SAKURA garanteaza confidentialitatea datelor folosite la crearea unui cont, si nu va dezvalui tertilor aceste date, ele fiind folosite doar in scopul livrarilor sau actiunilor de marketing viitoare a site-ului plafarsakura.ro

Conform legii, daca aveti un cont pe site-ul plafarsakura.ro, aveti si urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date - orice utilizator are dreptul de a obtine de la Plafra SAKURA, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizata poate solicita informatii, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Plafar SAKURA este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de interventie asupra datelor - orice utilizator are dreptul de a obtine de la Plafar SAKURA, la cerere si in mod gratuit:
  • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform punctelor de mai sus, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va inainta catre Plafar SAKURA o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Plafar SAKURA este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 3. Dreptul de opozitie - are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va inainta catre Plafar SAKURA o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Plafar SAKURA este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la punctul anterior.
 5. Dreptul de a se adresa justitiei - fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate.